Veskun blogi - henkilökohtaisia näkemyksiä

Arvoisat kansanedustajat Pekkarinen ja Anttila

Otetaanpa nyt ihan rauhallisesti, sukupuolen moninaisuuttakin kunnioittaen.

Kuten lähestulkoon kaikki suomalaiset tietävät, on eduskunnan keskeisin tehtävä säätää lakeja. Olisi hyvin suotavaa, että varsinkin pidempiaikaiset kansanedustajat muistaisivat sen, mitä itse ovat säätäneet. Tämä olisi erinomaisen suotavaa varsinkin yhteiskunnallisesti suuren merkityksen omaavien lakien kohdalla.

Eräs eduskunnan säätämä laki on laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, mistä käytetään arkikielen nimitystä tasa-arvolaki.

Eduskunnan säätämänä, tasa-arvolaki uudistui 1.1.2015 alkaen. Taustalla oli hallituksen esitys HE 19/2014 vp.

Uudistuneeseen tasa-arvolakiin pääsee tästä.

Hallituksen esitykseen HE 19/2014 vp pääsee tästä.

1.1.2015 lähtien tasa-arvolaki on ottanut huomioon myös sukupuolivähemmistöjen perusoikeudet. Tämä on luettavissa tasa-arvolaista, joka kieltää syrjinnän sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun vuoksi. Tasa-arvolaki myös määrittelee sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun (ks. 3 §).

Koulutuksen järjestäjille ja muille koulutusta tai opetusta järjestäville yhteisöille uudistunut tasa-arvolaki asetti velvoitteen ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti (6 c §).

Tasa-arvolain uudistumisen myötä Opetushallitus oli velvoitettu toimiin myös edellä mainitulta osin. Sen enemmästä tai vähemmästä ei siis Opetushallituksen nyt vastikään kritisoidussa toiminnassa ole kyse.

Opetushallituksen Tasa-arvotyö on taitolaji -opas toteaa tasa-arvolain uudistukseen viitaten (sivu 6):

Tasa-arvolain täydennyksen myötä tasa-arvosuunnitelman laadinta tuli jokaisen koulun ja oppilaitoksen velvollisuudeksi. Tämä opas herättää pohtimaan suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvon puutteita ja perusopetuksen keinoja muuttaa vallitsevaa tilannetta. Oppaassa on runsaasti käytännön esimerkkejä tasa-arvotyöstä. Opas kokoaa tasa-arvotyön velvoitteet sekä antaa selkeän tietopohjan tasa-arvosuunnitelman laadintaan.

Oppaaseen pääsee tästä.

Oppaan laatimiseen ovat osallistuneet useat viranomaiset, kuten oppaan alussa (sivu 5) todetaan. Opas ei suinkaan kiellä tyttöjen kutsumista tytöiksi eikä poikien kutsumista pojiksi.

Sukupuolen kokemukselliseen ulottuvuuteen nuorien kohdalla löytyy tuoretta tutkimustietoa (THL, 2017) täältä.

Lue lisää:

”Keskusta-konkarit tyrmäävät sukupuoliohjeen: ”Synnyimme tytöiksi ja pojiksi” – Opetushallitus puuttui puheeseen”. Uusi Suomi, 15.11.2017

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Sinkkonen on helisemässä näiden tyttö-poika päätelmiensä johdosta, joka nyt kuitenkin on faktaa maailmalla Suomen vasemmistoa lukuuottamatta.

Neuvostoliiton kommunistenen vallankumous ei ollut sukupuoletonta, van suorastaan päinvastoin.

Käyttäjän vmlouek kuva
Vesa-Matti Louekoski

Yli puoluerajojen (pois lukien KD, PS, Sin.) löytyy ihmisiä, jotka eivät suinkaan näe mitään ongelmaa sukupuolen moninaisuudessa ja/tai OPH:n toiminnassa.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Sinkkosta, Pekkarista ja Anttilaa yhdistää se, että "parasta ennen"-päivämäärä on mennyt ohi jo ajat sitten.

Maailma muuttuu, tahdomme tahi emme.

Pekka Pylkkönen

Tai sitten tässä vain keskustellaan enemmän tai vähemmän tahallaan ohi toisten. Sukupuolia on kaksi. Piste. Ja lisäksi on erilaisia kehityshäiriöitä. Identiteettejä taas on yhtä monta kuin yksilöltäkin. Näiden eron hämärtäminen on tehnyt keskustelusta mieletöntä.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Ja samaan soppaan osataan sotkea vielä seksuaalisuuskin, jolla ei ole mitään tekemistä kummankaan edellämainitun kanssa. Mielipiteet ovat vahvat, mutta faktojen hallinta enemmän luulon kuin tiedon varassa.

Timo Lehtonen

Opetushallituksen on aika päivittää oppaansa, ellei se pysty antamaan uskottavia vastauksia suoriin kysymyksiin https://goo.gl/bXssWZ ja https://goo.gl/PUeGFL ja https://goo.gl/x7qzor

Opetushallituksen oppaassa todetaan mitenkään perustelematta ”sukupuolia on enemmän kuin kaksi”.
Mihin tosiasiaan perustuen ihmisen sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi?
Ottakaa huomioon: sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu tarkoittavat kaikki eri asioita.

Miten määrittelet uskottavasti suomen kielen sanan ’sukupuoli’?
Jos ei tiedä mitä käyttämällään sanalla (esim. sukupuoli) tarkoittaa, ei sanaa kannata käyttää, jotta ei käytä sitä väärällä tavalla.

Käyttäjän mpmaenp kuva
Mika Mäenpää-Louekoski

Lehtonen kirjoitti: "Miten määrittelet uskottavasti suomen kielen sanan ’sukupuoli’?"

Aina voi saivarrella vaikka maailman tappiin saakka. Jos tuollaisen asian joutuu kysymään muilta, voi todeta että ilmeisesti kysyjällä itsellään on vaikeuksia määritellä suomen kielen sanoja.

Lehtonen kirjoitti:" Jos ei tiedä mitä käyttämällään sanalla (esim. sukupuoli) tarkoittaa, ei sanaa kannata käyttää, jotta ei käytä sitä väärällä tavalla."

No mutta juurihan Lehtonen on itse käyttänyt sanaa sukupuoli ja heti perään kyselee muilta sanan merkitystä.

Käyttäjän aveollila1 kuva
Antero Ollila

Löytyykö luomakunnasta paljonkin esimerkkejä "sukupuolen moninaisuudesta"?

Käsitykseni on, että luonto tekee tässä kohdin pienen prosenttiosuuden verran virheitä, mutta luonnollisista syistä tämä virheellisyys ei yleisty.

Timo Lehtonen

Käsite ’sukupuolen moninaisuus’ on ajatuksellinen ja epämääräinen. Käsitteen merkitys on kuvattu eri lähteissä monin eri tavoin. Tuota käsitettä ei ole käytetty tasa-arvolaissa. Käsite ’sukupuolen moninaisuus’ on luonteeltaan sellainen, että sitä ei tarvita opetuksessa tasa-arvolaissa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi. Epämääräisenä tuo käsite aiheuttaa turhaa hämmennystä ja on tarpeeton tyttöjen ja poikien tasa-arvoa koskevassa käytännön opetuksessa - ja kyseisessä Opetushallituksen oppaassa. Esimerkiksi Ressun lukion ”Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma 2014-2017” on kirjoitettu siten, että siinä ei ole käytetty käsitettä ”sukupuolen moninaisuus” http://www.hel.fi/static/liitteet/opev/ressul/tasa...

Ilmauksessa "sukupuolen moninaisuus" sukupuoli-sana on yksikkömuodossa, eli ikään kuin sukupuoli olisi moninainen (monenmoinen). Ilmaus viestii, että ihmisiä olisi olemassa sukupuolta koskien monenlaisia - ei vain kahdenlaisia. Tosiasiassa asia ei ole noin, koska ihmisiä on sukupuoleltaan vain kahdenlaisia: miessukupuolta olevia (mies/poika) ja naissukupuolta olevia (nainen/tyttö).

Naisia, tyttöjä, miehiä ja poikia on olemassa monenlaisia mm. sukupuoli-identiteettiä ja sukupuolen ilmaisua koskien. Voidaan sanoa, että ihmiset ovat sukupuoli-identiteetiltään ja sukupuolen ilmaisultaan moninaisia, mutta on harhaanjohtavaa viestiä, että sukupuoli olisi moninainen (sukupuolen moninaisuus).

Käsitteellä ”sukupuolen moninaisuus” voidaan tarkoittaa, että on monenlaisia naisia/tyttöjä ja on monenlaisia miehiä/poikia. Monikkomuoto ”sukupuolten moninaisuus” olisi paremmin asiaa kuvaava ilmaus. Vertaa ilmausta ”sukupuolten moninaisuus” ilmaukseen ”sukupuolten tasa-arvo”, joka käytännössä tarkoittaa samaa kuin naisten/tyttöjen ja miesten/poikien välinen tasa-arvo.

Käyttäjän vmlouek kuva
Vesa-Matti Louekoski

Ressun lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma 2014-2017 toteaa mm. seuraavaa:

"1.1.1 Tasa-arvolaki ...

... Tämä suunnitelma noudattaa tasa-arvolain määritelmiä sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta. Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan tasa-arvolaissa henkilön kokemusta omasta sukupuolesta. Sukupuoli-identiteetti on aina yksilöllinen, eikä se välttämättä ole sama kuin henkilölle syntymässä määritelty sukupuoli. Henkilötunnuksesta ilmenevä sukupuoli on ihmisen virallinen, juridinen sukupuoli. Useimpien ihmisten sukupuoli-identiteetti vastaa heille syntymässä määriteltyä sukupuolta. Transsukupuolisuuden käsite tarkoittaa, että syntymässä miespuoliseksi määritelty henkilö voi kokea olevansa nainen tai naispuoliseksi määritelty henkilö voi kokea olevansa mies. Transgender tai muunsukupuolinen henkilö kokee olevansa sukupuoleton tai osittain nainen tai mies.

Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan tasa-arvolaissa sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Sukupuolen ilmaisu on yksilöllistä. Useimpien ihmisten sukupuolen ilmaisu vastaa heille syntymässä määriteltyä sukupuolta. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan ainoastaan henkilön sukupuolen ilmentämistä edellä todetulla tavalla, mutta ei esimerkiksi yleisesti henkilön tyylin esiintuomista. Henkilö voi toisinaan kokea tarvetta ilmaista esim. pukeutumisellaan eri sukupuolta, tätä kutsutaan ristiinpukeutumiseksi ja henkilöstä käytetään käsitettä transvestiitti. Transsukupuolisista henkilöistä, transgendereistä ja transvestiiteista käytetään toisinaan yleiskäsitettä transihmiset.

Tasa-arvolakia sovelletaan vastaavasti syrjintään, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen (intersukupuolisuus)."

Ottaen lisäksi huomioon kyseisen suunnitelman laatimisen ajankohdan, se tulee pian uusittavaksi.

Käyttäjän vmlouek kuva
Vesa-Matti Louekoski

THL, Kouluterveyskyselyn tulokset nuorilla 2017: Indikaattori: Koettu sukupuoli muu kuin ilmoitettu sukupuoli, %

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summar...

Käyttäjän samimollgren kuva
Sami Mollgren

Luonto ei tee virheitä. Virheitä voi esiintyä vain silloin, jos on olemassa ennalta määritelty tehtävä. Luonnossa esiintyy moninaisuutta.

Käyttäjän heikkitoivonen kuva
Heikki Toivonen

Otaksun, että meillä lienee varsin säälittävä tilanne kouluterveyskyselyjen historiallisen datan osalta, suhteessa koettuun sukupuoleen.

Kuitenkin pari avointa kysymystä:

1) Mitä ovat/olisivat olleet tulokset esimerkiksi vuosikymmenten 1980, 1990 ja 2000 puoliväleissä toteutetuissa vastaavissa kyselyissä?

2) Milloin kokemuksellisuutta painottava, sukupuolitiedostava puhe/diskurssi voimallisesti alkoi Suomen mediakentässä (ml. some) ja kouluterveydenhuollossa?

Käyttäjän JaanaAnitaHolmstrm kuva
Jaana Holmström

Miten selität transsukupuolisuuden esiintymisen jo ennen kuin siitä oli mediassa mitään puhetta tai henkilöillä, jotka eivät koskaan olleet kuullet koko sanasta tai ilmiöstä?

Käyttäjän heikkitoivonen kuva
Heikki Toivonen

Tuossa ylempänä Pekka Pylkkönen kommentissa nro 4 osunee ilmeisen oikeaan, ja siten itsekin pitkälti ajattelen.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset